SALEZJANIE, PARAFIA I SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU
- PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Kult Św. Józefa

KULT ŚW. JÓZEGA W PARAFII

16 Pazdziernik 2022

Zapraszamy na nabożeństwa ku czci św. Józefa. Dobry wieczór ze św. Józefem - nabożeństwo I środy miesiąca (godz. 17.00)  rozważanie o św. Józefie  różaniec do św. Józefa z odczytaniem próśb i podziękowań  procesja różańcowa (maj - październik)  Msza św. o godz. 18.00 w intencji...

Czytaj więcej →

Św. Józef - nasz Patron

13 Pazdziernik 2022

Święty Józef - nasz Patron W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się wprawdzie bardzo żywo także apokryfy: Protoewangelia Jakuba (z w. II), Ewangelia Pseudo-Mateusza (w. VI), Ewangelia Narodzenia Maryi (w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia Józefa Cieśli (w....

Czytaj więcej →

Godzinki do św. Józefa

13 Pazdziernik 2022

Godzinki o Św. Józefie w każdą środę o 17:40 K . Panie, otwórz wargi moje. W. A usta moje głosić będą Twą chwałę. Antyfona Zawitaj Ojcze Boga Wcielonego I Wielki Opiekunie Kościoła Świętego. Tyś żywił Chleb Żywota i Pokarm wybranych Uproś, aby nam Chrystus był na wieki dany. Hymn Józefie z pokolenia Dawida wybrany Słowa Tyś Wcielonego Ojcem jest nazwany Poślubiony Najświętszej, Najczystszej...

Czytaj więcej →

Modlitwy do św. Józefa

13 Pazdziernik 2022

Modlitwy do Św. Józefa Modlitwa papieża Jana Pawła II Święty Józefie, najczystszy, troskliwy Obrońco Chrystusa i Opiekunie dziewic, czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby z czystym i wolnym sercem szła za głosem powołania. Wzorze pracujących, spraw by wszelka praca spełniana była rzetelnie i w warunkach godnych człowieka. Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych,  wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary....

Czytaj więcej →

Litania do św. Józefa

13 Pazdziernik 2022

Litania do Św. Józefa w każdą środę po Mszy św. Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie,  módl się za...

Czytaj więcej →

Różaniec do św. Józefa

13 Pazdziernik 2022

Różaniec do św. Józefa Na Krzyżyku’. Ojcze Nasz... Na trzech małych paciorkach: Najczystsze Serce Sw. Józefa - módl się za nami, (3x) Chwała Ojcu... Na dużych paciorkach: Zdrowaś Maryjo... (lx) Na małych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie święty, wspierajcie nas teraz i w...

Czytaj więcej →

Koronka do św. Józefa

13 Pazdziernik 2022

Koronka ku czci Świętego Józefa Na krzyżyku: Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na dużych paciorkach:...

Czytaj więcej →

Nauczanie Kościoła

13 Pazdziernik 2022

Św. Józef w nauczaniu Papieży   Pius IX Dekret Quemadmodum Deus ogłaszający św. Józefa Patronem Kościoła Katolickiego Pius IX Przemowa Ojca Świętego Piusa IX Leon XIII Encyklika Quamquam pluries – O świętym Józefie i Jego Posłannictwie Jan XXIII List apostolski O odnowieniu nabożeństwa do niebiańskiego Patrona Kościoła „Le voci” – powierzający...

Czytaj więcej →

Redemptoris Custos

13 Pazdziernik 2022

ADHORTACJA APOSTOLSKA "REDEMPTORIS CUSTOS" OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA Do Biskupów do Kapłanów i Diakonów do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych WPROWADZENIE 1. POWOŁANY NA OPIEKUNA ZBAWICIELA „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,...

Czytaj więcej →

Patris Corde

13 Pazdziernik 2022

  List Apostolski z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego, 8.12.2020 WPROWADZENIE Patris corde - ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa”[1]. Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję...

Czytaj więcej →

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →